Projekt Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP

Projekt Dostavby Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP má za cíl vybudovat nový objekt v lokalitě Nová ulice, Olomouc, v bezprostřední blízkosti areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Nový objekt o celkové ploše 16 443 m2 (z toho 16 311 m2 způsobilé plochy), je konstrukčně propojen se stávajícím objektem Teoretických ústavů LF UP. Nově vybudovaný objekt je určen zejména pro studenty akreditovaných doktorských studijních programů Patologická anatomie a soudní lékařství, Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Lékařská biologie, Histologie a embryologie a doktorského programu Ošetřovatelství. Z vybudované kapacity budou mít prospěch všichni studenti Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP.

Naplnění cíle projektu významně přispěje ke zkvalitnění výuky spojené s výzkumem v akreditovaných oborech DSP obou dotčených fakult, tím dojde ke zkvalitnění výchovy mladých vědecko-výzkumných pracovníků.
 

Registrační číslo projektu:    CZ.1.05/4.1.00/04.0136
Název projektu: Rozvoj infrastruktury pro výzkum a výuku na Lékařské fakultě UP
Příjemce: Univerzita Palackého v Olomouci
Dotčené součásti:
 
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
Celková výše dotace:
příspěvek EU:
příspěvek státního rozpočtu ČR:
798 430 054,00 Kč
678 665 545,90 Kč
119 764 508,10 Kč