Řídící orgán

Oddělení administrace projektů prioritní osy 3, 4
Odbor implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Sekce řízení operačních programů EU

Kontaktní adresa:
Corso IIA, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8
Korespondenční adresa:
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

Projektový manažer: mgr. Radek Brynda
Finanční manažer: Ing. Marcela Fialová